Flanes sink erginli ýaşaýyş jaýy UCP212 göteriji ýassyk ýassygy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Gysgaça syn
Çalt Jikme-jiklikler
Görnüşi:
Illassyk ýassygy
Ulanylýan pudaklar:
Gurluşyk materiallary dükanlary, önümçilik zawody, enjamlary abatlaýyş dükanlary, fermalar, öý ulanylyşy, bölek satuw, çaphana dükanlary, gurluşyk işleri, energiýa we magdançylyk we başgalar
Marka ady:
NMN ýa-da OEM markasy
Model belgisi:
UCP212
Gelip çykan ýeri:
Hebei, Hytaý
Takyk baha:
P2, ABEC1 / 3/5/7/9
Flanes / ýaşaýyş jaý materialy:
Sink erginleri / guýma demir / poslamaýan polat
Rulman materialy:
Poslamaýan polat / Chrome polat
Arassalamak:
C3 C4
Hil standarty:
ISO9001: 2008
Hyzmat:
OEM hoş geldiňiz
Ricaglamak:
Oilag, ýag
Mugt nusga:
Elýeterli
Gatylygy:
HRC58-63
Sesi derejesi:
Z1, Z2, Z3, Z4

Flanes sink erginli ýaşaýyş jaýy UCP212 göteriji ýassyk ýassygy

 

1).Material: Chrome polat podşipnik + sink erginli jaý

2).MOQ: Talap hökmünde

3).Gowy hil

4).Speokary tizlik

Önümiň beýany

 

Flanes sink erginli ýaşaýyş jaýy UCP212 göteriji ýassyk ýassygy

Haryt ady Rulman, ýassyk ýassygy, podşipnik goýmak
Marka ady NMN ýa-da OEM
Şahsyýetnamanyň ululygy standart ýa-da standart däl
Görnüşleri Adaty bolmadyk podşipnik üçin müşderilerimiz üçin dürli ululykdaky dürli görnüşler bar.Mundan başga-da, müşderilerimiz tarapyndan berlen nusga ýa-da çyzgy hökmünde ýöriteleşdirilen önümleri dizaýn edip ýa-da ösdürip bileris.
Tölegiň şerti J: 30% T / T öňünden .70% B / L göçürmesine garşy
B.30% T / T öňünden .70% L / C garşysynda
C. Günbatar bileleşigi
D.Paýpal
Bukja A.Polybag + guty + karton
B.Tube + guty + karton
C. Müşderiniň islegi boýunça
Önümiň tanyşdyrylyşy Goýmak üçin zerur enjamlar we oba hojalygy tehnikasy, transport ulgamy ýa-da gurluşyk tehnikasy üçin ulanylýan ýönekeý ýagdaýlar we bölekler üçin amatly.

 
 

(Pls jikme-jik gözlegiňizi iberiň we ýakyn wagtda iň oňat çözgütleri tapmaga kömek ederis.)

 

Gaplamak we eltip bermek

 

Hebei Naimei bilen ähli podşipnikler:

1).Gowy we ygtybarly senagat paketlerinde, ýa-da plastik halta, ýa-da plastmassa turba, ýa-da ak guty ýa-da reňkli guty.Custöriteleşdirilen paket, pls biziň bilen erkin habarlaşyň.

2).Müşderileriň alanynda ajaýyp bukjany üpjün etmek üçin wagtynda iberildi we seresaplylyk bilen işledildi.

 Hyzmatlarymyz

 

 

Hebei Naimei Bearing Co., Ltd., häzirki we potensial müşderileri we dostlary hemişe üpjün etjekdigimizi tüýs ýürekden üpjün edýär:

 

1. Jogap:Customershli müşderilere 12 sagadyň dowamynda jogap beriň;

2. Şahadatnamalar:Zawod we göteriji önümler üçin ISO9001, ISO14001, SGS şahadatnamalary;

3. OEM:Zawodyň göni üpjünçiligi we OEM hyzmatyÖnümler;

4. Standart däl talap: “Neimei Bearing” -iň tehniki bölümi, adaty bolmadyk podşipnikleri aýratyn talaplaryňyza, az mukdarda üýtgedip biler;

5. NDA:Müşderileriň ähli maglumatlary rugsatsyz gizlin saklanar;

6. Önüm standarty:müşderiniň tehniki talaplaryna bagly, ýogsam adaty standartlara laýyklykda;

7. Söwda şertleri:FOB Tianjin, Qingdao, Şanhaý ýa-da CIF, CFR we beýleki ýollar hem bar;

 

 

Sergi


 

 

 


Şanhaý halkara podşipnik sergisinde gujurly toparymyz.

 

 

Kompaniýanyň maglumatlary

 

 

Hebei Naimei Bearing Co., Ltd., takmynan 20 ýyl podşipnik öndüriji.Zawodda geçirilen barlagyňyzy goldaýarys we ähli müşderiler bilen uzak möhletleýin iş hyzmatdaşlygyny ýola goýmagy tüýs ýürekden umyt edýäris.

 

Sorag-jogap

 

 

1. Hebei Naimei zawodmy ýa-da söwda kompaniýamy?

—— Hebei Naimei Bearing öndürijidir.Auditiňizi islän wagtyňyz hoş geldiňiz.

 

2. MOQ näme?Kiçijik nusga sargytlaryny kabul edip bilersiňizmi?

—— Biziň MOQ kompaniýamyz 1pc, nusga sargytlaryny kabul edip bileris.

 

3. OEM / ODM hyzmatyny edip bilersiňizmi?

—— Hawa, müşderileriň talaplaryna ýa-da çyzgylaryna laýyklykda düzüp bileris.

 

4. Gapy hyzmatyny üpjün edip bilersiňizmi?

—— Howa ýa-da ekspress arkaly (DHL, FEDEX, EMS we ş.m.)

 

5. Naimei podşipnikleriniň materialy näme?

——Hrom polat, uglerod polat we poslamaýan polat.

 

6. specialörite arzanladyş barmy?

—— Zawod bolanymyzdan soň, syýasatymyz has köp sargyt mukdary, pes sitata bolar.

 

Başga soraglar ýa-da meseleler, islendik wagt biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz!

 

 


  • Öňki:
  • Indiki: