Hytaýyň podşipniklerinden iň oňat bahaly top rulmanlary 6908 6908rs 6908z 6908zz

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Gysgaça syn
Çalt Jikme-jiklikler
Görnüşi:
BALL
Gurluşy:
Çuňňur çukur
Ulanylýan pudaklar:
Myhmanhanalar, gurluşyk materiallary dükanlary, fermalar, öý ulanylyşy, bölek satuw, energiýa we magdan, mahabat kompaniýasy
Ölçegi:
40 - 40.01 mm
Model belgisi:
6908
Takyk baha:
ABEC-1,3,5,7
Möhürleriň görnüşi:
Möhürli
Setir sany:
Roweke hatar
Gelip çykan ýeri:
Hebei, Hytaý
Material:
Gcr15.carbon polat. poslamaýan polat
Şahadatnama:
ISO9001
Ricaglamak:
Greaglamak
Takyklyk:
P0 / P6 / P5 / P7
Wibrasiýa:
V1 V2 V3 V4
Sesi:
Z1, Z2, Z3, Z4
Arassalamak:
C0, C1, C2, C3, C4, C5
Reňk:
dürli reňkler
Ölçegi:
40x62x12mm
OEM, ODM:
Elýeterli

 
Önümiň beýany
Önümiň beýany

Hytaýyň podşipniklerinden iň oňat bahaly top rulmanlary 6908 6908rs 6908z 6908zz

1. Rulman: 608

2. Ölçegi: 40 × 62 × 12mm

3. Standart: DIN 315

4. Şahadatnama: ISO9001, SGS, CTI, ROHS

Top göteriji 608, miniatýur rulmanyň bir görnüşi, dizaýny ýönekeý, bölünip bilinmeýän, ýokary we hatda gaty ýokary tizlik üçin amatly we işleýşi berk, az tehniki hyzmaty talap edýär.Çuňňur çukur göteriji ýokary ýük derejesi bilen, içki we daşarky ýaryşlaryň gabat gelmezligine az çydamlydyr.Bu siziň iň gowy saýlawyňyz.

Haryt ady
Hytaýyň podşipniklerinden iň oňat bahaly top rulmanlary 6908 6908rs 6908z 6908zz
Material
Chrome polat Gcr15, poslamaýan polat, ýokary uglerod polat
Reňk
nikel ak
Standart
DIN GB ISO JIS BA ANSI
Baha
P0 P6 P5 P4 P2
Marka
NMN
Möhür görnüşi
AÇY, ZZ, 2RS
Arza
Öý enjamlary, elektrik gurallary, hereketlendirijiler, dokma maşynlary we ş.m.
 
Önümler sergisi
Önümler sergisi
 
Haryt amaly
Haryt amaly

Iň oňat bahaly şar görnüşli köpük 6908 6908rs 6908z 6908zz Hytaý rulmanlaryndan

Takyk gural, pes sesli elektro motor, awtoulag we motosikl we ş.m. üçin amatly kiçi podşipnik, iň meşhur rulman görnüşi.Uzakdan dolandyrylýan 608 awtoulag, welosiped, skeytbord, elektrik hereketlendirijisi, balyk tutulýan rulon, azyk tehnikasy, gural, diş we beýleki köp sanly gurluşyk.Şeýle hem gapydan we penjireden süýşmek üçin plastik rolik ýasamak üçin 608 podşipnik giňden ulanylýar, bu rulonlary hem üpjün edýäris.

Rulman 6908-iň ömrüni uzaltmagyň usuly.

1. Gurmak dogry, bu takyklyga, durmuşa, öndürijilige täsir edýär. Gurlandan soň podşipnik çalgy bilen dolduryň.
2. Çeňňegiň urmagy, rolik basyşy ýaly güýçli täsir etmegine ýol bermäň
3. Takyk gurnama guralyny ulanyň, mata görnüşli we gysga süýümleri ulanmaň
4. Esasanam tomusda ýokary hilli mineral ýag bilen poslamazlyk üçin rulmany ýaglaň
5. Daşky gurşawyň temperaturasy, titremesi, ses barlagy ýaly umumy gözleg
6. Hapa, tozan, hapalaýjy, çyglylykdan arassalanmagy dowam etdiriň.
7. Rulman ultra sowadylmaly däldir.

 
Hyzmatymyz
Hyzmatymyz

Kanton ýarmarkasy

2017-nji ýyl

Müşderini görüň

Germaniýada

Qualityokary hilli

ISO9001: 2008 hil ulgamynyň tassyklamasyndan geçdi.

Esasy önümler: Miniatýura podşipnikler, çuňňur çukur top podşipnikleri, standart däl podşipnikler, plastmassa rulon rulonlary.

60 seriýa: 606,607,608,6000,6001,6002,6003,6004,6005,6006,6007,6008,6009,6010,6011,6012,6013,6014,6015
62 seriýa: 626,627,628,629,6200,6201,6202,6203,6204,6205,6206,6207,6208,6209,6210,6211,6212
63 seriýa: 6300,6301,6302,6303,6304,6305,6306,6307,6308,6309,6310,6311,6312s
68 seriýa: 686,687,688,689,6800,6801,6802,6803,6804,6805,6806,6807,6808,6809.6810
69 seriýa: 696,697,698,699,6900,6901,6902,6903,6904,6905,6906,6907,6908,6909,6910
Inç seriýasy: 1603,1604,1605,1606,1607,1614,1615,1616,1620,1622,1623,1628,1633,1638,1640,1641, R3, R4, R6, R8, R10, R12, R14, R16
16000 seriýa: 16001, 16002,16003,16005,16007
Standart däl podşipnik seriýalary: U örtülen podşipnikler, V çyzylan podşipnikler, goşa çyzykly podşipnikler,
Plastmassa ýa-da bolmazdan rulonlary götermek;
HEBEI NAIMEI DÜZGÜNI hemişe HYZMATY! YZDA BOLAR!

 
Biziň kompaniýamyz
Biziň kompaniýamyz

Zawod

Zawodymyz

Seminar

Biziň ussahanamyz

Ammar

Ammarymyz

Topar

Toparymyz

 
Gaplamak we eltip bermek
Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak maglumatlary: Gaplamak, podşipnikler, 10 sany / plastmas turba, karton

göteriji 608: 2000pc / karton
göteriji 6204: 250pcs / katon 25tube, kagyz gutusy ýok
göteriji 6000,6001,629: 1000pc / karton
göteriji 626: 2000pc / karton ýa-da 4000pc / karton

Eltip bermegiň jikme-jiklikleri: 10-30 gün geçenden soň

1. tubeörite turba gaplamasy
 
2. Kartonyň ululygy
 
3. Poliwer palet
 
4. Professional ýerleşdiriş
 
5. Professional zarba
 
6. Doly bukja
 
 
Şahadatnamalarymyz
Şahadatnamalarymyz

Hil göteriji

 

 
Sorag-jogap
Sorag-jogap

S: Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?

J: Biz zawod.

S: Gowşuryş wagtyňyz näçe?

J: Adatça harytlar ätiýaçda bolsa 5-10 gün bolýar.ýa-da harytlar ätiýaçda bolmasa, mukdaryna görä 15-20 gün.

S: Nusga berýärsiňizmi?mugtmy ýa-da goşmaça?

J: Hawa, nusgany mugt hödürläp bileris, ýöne ýüküň bahasyny tölemeris.

S: Töleg şertleriňiz nähili?

J: Töleg <= 1000USD, 100% öňünden.Töleg> = 1000USD, öňünden 30% T / T, iberilmezden öň balans.
Başga bir soragyňyz bar bolsa, aşakdaky ýaly bize ýüz tutup bilersiňiz:

Stefanie

Mob / Whatsapp- 008613833108806

 


  • Öňki:
  • Indiki: